13:20 ICT Thứ bảy, 20/07/2024

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Đối tác

Công ty Phú Bình Pro thiết kế web tại Quảng Nam

Liên kết
Trang nhất » Danh sách Cán bộ - Giáo viên

DANH SACH CBGV-CNV

STT Họ và tên Ngày  sinh Địa chỉ  
Nam Nữ  
 
1 Phạm Đình Phùng 10/09/1975   Tam Xuân II, Núi Thành, Quảng Nam  
2 Phan Hoàng Phương 10/11/1979   Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam  
3 Nguyễn Thị Thu Hiền   24/6/1984 Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam  
4 Võ Thị Mỹ Thuật   19/9/1984 Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam  
5 Trần Thị Thăng   15/5/1988 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
6 Nguyễn Thị Nguyệt Thu   21/05/1988 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
7 Phạm Viết Vũ 28/07/1983   Thị trấn Núi Thành, Quảng Nam  
8 Nguyễn Thị Kiều Oanh   10/08/1991 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
9 Đặng Thị Diệu   20/04/1989 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
10 Nguyễn Thị Kim Vũ   16/04/1992 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
11 Nguyễn Xuân Tùng 15/03/1977   Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam  
12 Võ Thị Hiền SInh   05/05/1991 Tam Xuân I, Núi Thành, Quảng Nam  
13 Lê Kiều Trang   09/05/1991 Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam  
14 Nguyễn Thị Nhu Quỳnh   17/03/1997 Tam HIệp, Núi Thành, Quảng Nam  
15 Nguyễn Thị Thu Hiền   27/01/1988 Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam  
16 Huỳnh Thị Phương Thảo   03/04/1978 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
17 Doãn Thị Lệ   30/12/1966 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
18 Đoàn Thị Trà My   26/03/1990 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
19 Phạm Văn Đề 01/08/1968   Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
20 Nguyễn Thị Kim Tuyền   01/10/1984 Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam  
21 Võ Thị Thu Hiền   12/11/1992 Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam  
22 Phạm Thị Mỹ Trang   03/02/1992 Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam  
23 Lê Thị Minh Thu   16/8/1969 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
24 Võ Xuân Diệu 02/09/1967   Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
25 Nguyễn Thị Hậu   22/01/1987 Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam  
26 Nguyễn Tấn Tôn 25/03/1970   Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam  
27 Nguyễn Quốc Cường 15/07/1980   Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam  
28 Lê Hữu Tiến 18/06/1995   Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam