03:11 ICT Chủ nhật, 21/04/2024

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Đối tác

Công ty Phú Bình Pro thiết kế web tại Quảng Nam

Liên kết
Trang nhất » Đề thi » Đề thi lịch sử

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1- Lịch sử- Địa lý 8

Gửi lên: 16/11/2023 14:13 Đã xem 57 Đã tải về 2

Đề thi giữa học kỳ 1- Lịch sử 9 (2023-2024)

Gửi lên: 10/11/2023 15:40 Đã xem 67 Đã tải về 5

Đề thi giữa học kỳ 1- LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 8 (2023-2024)

Gửi lên: 10/11/2023 15:35 Đã xem 64 Đã tải về 4

Đề thi giữa học kỳ 1-Lịch sử- địa lý 7 (2023-2024)

Gửi lên: 10/11/2023 15:28 Đã xem 52 Đã tải về 4

Đề thi giữa học kỳ 1- Lịch sử- địa lý 6 (2023-2024)

Gửi lên: 10/11/2023 15:24 Đã xem 58 Đã tải về 3

DE KT GIUA KI 2 SU 8 22-23

Gửi lên: 27/03/2023 09:04 Đã xem 118 Đã tải về 4

DE KT GIUA KI 2 SU-DIA 6 22-23

Gửi lên: 27/03/2023 08:52 Đã xem 120 Đã tải về 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN LỊCH SỬ 7 NH 2022-2023

Gửi lên: 11/11/2022 20:25 Đã xem 173 Đã tải về 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN LỊCH SỬ 6 NH 2022-2023

Gửi lên: 11/11/2022 20:24 Đã xem 158 Đã tải về 7

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 9 NH 2022-2023

Gửi lên: 11/11/2022 15:30 Đã xem 162 Đã tải về 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 8 NH 2022-2023

Gửi lên: 11/11/2022 15:29 Đã xem 160 Đã tải về 4

Đề Lịch sừ 9 Hk2

Gửi lên: 24/05/2022 16:05 Đã xem 190 Đã tải về 5

Dề KT Lịch sử 8 Hk2

Gửi lên: 24/05/2022 15:59 Đã xem 199 Đã tải về 5

Đè KT sử 7 HK2

Gửi lên: 24/05/2022 15:54 Đã xem 176 Đã tải về 1

Đáp án LS& Đl 6 HK2

Gửi lên: 24/05/2022 15:34 Đã xem 192 Đã tải về 7