Tổ chức hội thi OTE

Tổ chức hội thi OTE
Ngày 19 tháng 12 năm 2021, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tổ chức thành công hội thi OTE- Tài năng Tiếng Anh. Mục đích của hội thi là nhằm tạo ra môi trường học tập thân thiện, học sinh có điều kiện trau dồi vốn ngôn ngữ. Thông qua hoạt động trải nghiệm chơi mà học, nhằm bồi dưỡng cho các em các năng lực giao tiếp.