06:18 ICT Thứ ba, 27/07/2021

Danh mục

Liên kết
Hệ thống điều hành CV PGD

Thành viên đăng nhập

Đối tác

Trang nhất » Tin Tức » Kết quả học tập

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - NĂM HỌC 2013-2014

Thứ năm - 20/02/2014 15:45
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG   DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013  - 2014  
  LỚP 6/1          
             
TT Họ tên Năm sinh Nữ Nơi sinh Con ông( bà) Chổ ở hiện tại
1 PHẠM XUÂN ÁI 13/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phạm Em Tổ 7 - Bình An
2 NGUYỄN THỊ  CHINH 29/8/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Chương Tổ 6 - Hòa Bình
3 TRẦN VĂN CƯỜNG 23/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Phú Tổ 7 - Hòa Bình
4 ĐẶNG NGỌC DU 03/12/2002   Tam Hòa, Núi Thành Đặng Viết Lờ Tổ 3 - Đông Tân
5 TRẦN NGỌC DŨNG 20/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Lập Tổ 8 - Bình An
6 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 15/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Lê Thiên Ngọc Tổ 4 - Hoà An
7 ĐẶNG QUANG ĐẠT 23/6/2002   Tam Hòa, Núi Thành Đặng Quang Vinh Tổ 4 - Đông Tân
8 NGÔ THÀNH ĐẠT 29/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Ngô Văn Hiệp Tổ 7 - Bình An
9 NGUYỄN KHÁNH ĐOAN 26/01/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Tấn Vinh Tổ 1 - Hòa Bình
10 VŨ THỊ NGÂN HÀ 25/10/2002 x Bệnh viện tỉnh Quảng Nam Vũ Văn Kiệt  Tổ 7 - Bình An
11 NGÔ THỊ NGỌC HÀ 30/1/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Ngô Văn Ngọc Tổ 7 - Bình An
12 ĐẶNG THỊ THU HÀ 10/6/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đặng Văn Liêu Tổ 4 - Hòa Xuân
13 VÕ NGỌC HẢI 10/2/2002   Tam Hòa, Núi Thành Võ Ngọc Hai Tổ 7 - Bình An
14 LÊ TRỊNH HẢI 9/9/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Trịnh Phu Tổ 7 - Bình An
15 NGUYỄN ĐỨC HẢO 21/6/2002   Bệnh viện tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hậu Tổ 8 - Bình An
16 BÙI THỊ HIỀN 10/1/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Bùi Văn Công Tổ 3 - Hòa Bình
17 PHAN QUỐC HIẾU 20/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phan Văn Quốc  Tổ 7 - Bình An
18 TRẦN ĐÌNH HUY 5/1/2002   Y tế Đức Cả, Gia Lai Trần Đình Toá Tổ 4 - Hoà An
19 LÊ CHÍ HỮU 28/2/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Thạch Sanh Tổ 3 - Đông Tân
20 VÕ THỊ THU LẠI 19/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Võ Văn Toán Tổ 1 - Hòa Xuân
21 TRƯƠNG THỊ MỸ LAN 22/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trương Văn Mai Tổ 6 - Bình An
22 TRẦN VĂN LINH 24/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Bách Tổ 4 - Hòa Bình
23 TRẦN THỊ  NGỌC LOAN 8/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Đức Tổ 6 - Hòa Bình
24 PHAN THỊ LOAN 29/01/2002 x Bệnh viện tỉnh Quảng Nam Phan Văn Liên Tổ 6 - Bình An
25 TRẦN CÔNG LUẬT 26/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Thị Lạc Tổ 7 - Hòa Bình
26 ĐỖ THỊ HOẠ MY 7/6/2002 x BV Đa khoa Quảng Nam Đỗ Tùng Khải  Hoà Bình
27 NGUYỄN THỊ THÙY MY 28/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Vĩnh Lạc Tổ 7 - Bình An
28 PHẠM HỒNG NAM 24/02/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phạm Hồng Quảng Tổ 7 - Hòa Bình
29 NGÔ HIẾU NGHĨA 24/10/2002   BV Đa khoa Quảng Nam Ngô Quang Hải Tổ 7 - Bình An
30 DƯƠNG THỊ HOÀI NHI 18/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Dương Văn Cây Tổ 1 - Hòa Bình
31 ĐỖ THỊ NHỊ 06/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đỗ Thành Tiến Tổ 4 - Đông Tân
32 LÊ  VIỆT NHỰT 31/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Phước Tổ 6 - Bình An
33 BÙI THỊ XUÂN NƯƠNG 14/5/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Bùi Văn Hồi Tổ 6 - Bình An
34 LÊ NGỌC PHIN 16/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Lan Tổ 1 - Đông Tân
35 TRẦN CHÂU PHONG 17/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Tính Tổ 7 - Hòa Bình
36 TRẦN VIỆT PHONG 23/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Phổ Tổ 8 - Bình An
37 VÕ THỊ PHƯỚC 6/8/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Võ Đăng Ta Tổ 5 - Hòa Bình
38 PHẠM  NG:  NHÃ PHƯƠNG 26/01/2002 x Bệnh viện Quảng Nam Phạm Hữu Phẩm Tổ 5 - Hòa Bình
39 LÊ VĂN RY 02/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Tạo Tổ 3 - Đông Tân
40 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 9/5/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đổ Văn Mẹo Tổ 4 - Hoà An
41 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 5/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Thủ Tổ 4 - Hoà An
42 ĐỖ THỊ VY 7/3/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đỗ Văn Bá Tổ 4 - Hoà An
      21      
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG   DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013  - 2014  
  LỚP 6/2          
             
TT Họ tên Năm sinh Nữ Nơi sinh Con ông( bà) Chổ ở hiện tại
1 LÊ VĂN BA 11/8/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Vàng Tổ 9 - Hoà Xuân
2 TRẦN QUỐC BÔN 20/5/2002   Tam Hải, Núi Thành Trần Văn Tuấn Tam Hải
3 BÙI XUÂN CẢNH 25/01/2002   Bệnh viện Quảng Nam Bùi Ngọc Viên ĐTĐ- Tam Hoà
4 TRẦN MINH CHÂU 13/03/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Bình Minh Tổ 4 - Hòa Xuân
5 BÙI VĂN CHIẾN 19/11/2001   Tam Anh, Núi Thành Bùi Văn Bít Tổ 1 - Hoà Xuân
6 HUỲNH VŨ GIÁO 07/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Văn Thi Tổ 1 - Hòa Xuân
7 HUỲNH VĂN HUY 25/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Văn Linh Tổ 3 - Hòa Bình
8 ĐẶNG NGỌC HƯNG 26/7/2002   207b Phan Châu Trinh, Tam Kỳ Đặng Ngọc Tuấn Tổ 1 - Hòa Xuân
9 TRẦN QUANG  KHANH 30/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Thanh Lợi Tổ 3 - Hòa Bình
10 TRẦN THỊ THUÝ  KIỀU 14/11/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Ngọc Lễ ĐTĐ- Tam Hoà
11 BÙI XUÂN LAM 26/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Bùi Xuân Vương ĐTĐ- Tam Hoà
12 TẠ THANH LỆNH 12/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Tạ Văn Chi Tổ 1 - Hòa Xuân
13 TRẦN THỊ BÍCH LỆ 11/08/2002 x TT Y tế Núi Thành Trần Phu ĐTĐ- Tam Hoà
14 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG LINH 29/12/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Lê Quốc ĐTĐ- Tam Hoà
15 LÊ THỊ COM LY 14/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Tàu Tổ 4 - Hòa Xuân
16 NGUYỄN LINH NA 28/10/2002 x Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Nguyễn Thị Én ĐTĐ- Tam Hoà
17 BÙI THỊ QUỲNH NGA 29/03/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Bùi Huy Doãn Tổ 4 - Hòa Xuân
18 VÕ TẤN NGỌ 08/8/2002   Tam Hòa, Núi Thành Võ Tấn Hùng Tổ 3 - Hòa Xuân
19 BÙI THỊ THANH NGUYỆT 06/07/2002 x Tam Anh, Núi Thành Bùi Ngọc Quốc ĐTĐ- Tam Hoà
20 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 14/5/2002 x Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Nhãn ĐTĐ- Tam Hoà
21 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 28/02/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Thanh Kim ĐTĐ- Tam Hoà
22 TRẦN ÁI NỮ 30/6/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Thạch Tam Hải
23 HUỲNH VĂN QUANG 17/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Tuấn Tổ 3 - Hòa Xuân
24 TRẦN VĂN QUÂN 15/5/2002   Bệnh viện Quảng Nam Trần Anh Luật Tổ 1 - Hòa Xuân
25 TRẦN THỊ BẢO QUYÊN 27/9/2002 x Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Trần Văn Tiến Tổ 4 - Hòa Bình
26 NGUYỄN TRẦN TIẾN QUÂN 23/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Quang Tiến ĐTĐ- Tam Hoà
27 TRẦN QUANG  SINH 26/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Quang Hiền Tam Hải
28 TRẦN VĂN TÀI 5/12/2002   Tam Hải, Núi Thành Trần Văn Sa Tam Hải
29 BÙI VĂN TỀ 22/8/2002   Tam Hòa, Núi Thành Bùi Xuân Triêm Tổ 4 - Hòa Xuân
30 VÕ THỊ THẮM 16/7/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Võ Văn Quý Tổ 3 - Hòa Xuân
31 NG: TẤN VĨNH THUẦN 27/8/2002   TT Y tế Núi Thành Ng: Hồ Tấn Thuận Tổ 5 - Hòa Bình
32 TRẦN VĂN THUẬN 18/12/2002   Tam Hải, Núi Thành Trần Văn Bình Tam Hải
33 TRẦN THANH THUÝ 09/08/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Văn Thanh ĐTĐ- Tam Hoà
34 NGUYỄN VĂN TIẾNG 13/02/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Lục Tổ 4 - Hòa Bình
35 LÊ THỊ XUÂN TIẾT 16/12/2002 x Tam Xuân 2, Núi Thành Lê Văn Mẫn Tổ 6 - Hòa Bình
36 BÙI THANH TRÃI 14/10/2002   Bệnh viện Quảng Nam Bùi Thanh Lạc Tổ 4 - Hòa Xuân
37 LÊ HỮU ANH TUẤN 6/4/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Hữu Anh Tổ 6 - Hòa Bình
38 NGUYỄN PHẠM ANH TÚ 24/03/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Đông Tổ 2 - Hòa Bình
39 TRẦN VĂN TÚ 03/6/2002   Tam Hải, Núi Thành Trần Văn Tuần Thôn 5, Tam Hải
40 BÙI THỊ HỒNG VÂN 27/7/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Bùi Văn Tuấn Tổ 8 - Hoà Xuân
41 BÙI NGUYÊN VŨ 04/10/2002   Bệnh viện Quảng Nam Bùi Thanh Lai Tổ 1 - Hòa Xuân
42 NGUYỄN ĐÌNH PHI VŨ 10/9/2002   Bệnh viện Đa khoa Q.Nam Nguyễn Đình Khoẻ Tổ 2 - Hòa Bình
      16      
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG   DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013  - 2014  
  LỚP 6/3          
             
TT Họ tên Năm sinh Nữ Nơi sinh Con ông( bà) Chổ ở hiện tại
1 PHẠM VĂN  ANH  04/08/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phạm Văn Chánh Nam Sơn- Tam Hoà
2 PHẠM THỊ  ÁNH 06/04/2002 x Bệnh viên ĐK Quảng Nam Phạm Văn Lợi Nam Sơn- Tam Hoà
3 VÕ ĐĂNG CHÍ 20/9/2002   Bệnh viện Quảng Nam Võ Đăng Thiện Bình An
4 TRẦN THỊ  DIỄM 17/5/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Văn Quyền Nam Sơn- Tam Hoà
5 NGUYỄN VĂN DŨNG 01/12/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Phương Nam Sơn- Tam Hoà
6 TRẦN THỊ MỶ DUYÊN 29/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Quốc Cường Nam Sơn- Tam Hoà
7 PHẠM VIẾT XUÂN ĐIỀN 03/06/2002   Tam Anh, Núi Thành Phạm Viết Cư Nam Sơn- Tam Hoà
8 TRƯƠNG THỊ THANH HẰNG 02/03/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trương Văn Lực ĐTĐ- Tam Hoà
9 LÊ THỊ THU HƯƠNG 29/9/2002 x Tam Anh, Núi Thành Lê Văn Hùng Thanh Long- Tam Hoà
10 NGUYỄN ĐỖ QUANG KHOA 04/01/2002   Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Quang Trưởng ĐTT- Tam Hoà
11 ĐẶNG NGUYỄN THỊ  LÀI 30/3/2002 x Tam Anh, Núi Thành Đặng Viết Chấp Nam Sơn- Tam Hoà
12 NGUYỄN THỊ THUỲ LONG 03/10/2002 x Tam Hiệp, Núi Thành Nguyễn Văn Phúc Nam Sơn- Tam Hoà
13 PHẠM THỊ THUỲ  MINH 17/10/2002 x Tam An, Tam Kỳ Phạm Văn Dung ĐTT- Tam Hoà
14 PHẠM THỊ ÁNH MY 30/01/2002 x TT Y tế Núi Thành Phạm Anh Duy ĐTT- Tam Hoà
15 NGUYỄN ĐỨC  NĂM 20/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Tiên Nam Sơn- Tam Hoà
16 ĐOÀN CÔNG NGỌ 12/2/2002   Bệnh viện  Quảng Nam Đoàn Thọ Tổ 6 - Bình An
17 LÊ ĐÌNH NGỌC 22/12/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Đình Hậu Tổ 6 - Bình An
18 TRẦN THỊ  NHIÊN 02/05/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Văn Chung ĐTT- Tam Hoà
19 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 05/05/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Tấn Thu ĐTĐ- Tam Hoà
20 HUỲNH THỊ  PHÚ 09/05/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Tấn Quý ĐTT- Tam Hoà
21 BÙI VĂN  PHÚC 13/12/2002   Bệnh viện  Quảng Nam Bùi Xu ĐTĐ- Tam Hoà
22 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 06/01/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Vĩnh Lợi ĐTĐ- Tam Hoà
23 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QUYÊN 26/8/2002 x Bệnh viện  Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Thảo Nam Sơn- Tam Hoà
24 ĐỔ THỊ QUYÊN 24/9/2002 x TT Y tế Núi Thành Đỗ Minh Tự ĐTT- Tam Hoà
25 NGUYỄN THỊ  SEN 29/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Chấn Nam Sơn- Tam Hoà
26 TRẦN VĂN TUẤN SỸ 11/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Trí ĐTT- Tam Hoà
27 NGUYỄN VĂN THANH 27/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Túc Nam Sơn- Tam Hoà
28 TRẦN VĂN  THƯ 01/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Ngọc Minh ĐTĐ- Tam Hoà
29 NGUYỄN THỊ  TIÊN 15/8/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Phát ĐTĐ- Tam Hoà
30 TRẦN THỊ  TIẾT 10/04/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Hải Nam Sơn- Tam Hoà
31 TRẦN THỊ THUỲ TRANG 22/5/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Thanh Hiếu Thanh Long- Tam Hoà
32 TRẦN THỊ THANH TRÚC 11/08/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Sĩ ĐTĐ- Tam Hoà
33 NGUYỄN CHÍ TRUNG 09/03/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Tuấn Nam Sơn- Tam Hoà
34 TRẦN THANH TÙNG 19/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Thành ĐTĐ- Tam Hoà
35 PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT 14/02/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phạm Viết Chuân ĐTĐ- Tam Hoà
36 BÙI THANH TỶ 18/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Bùi Văn Tuấn ĐTĐ- Tam Hoà
37 NGUYỄN ÁNH HOÀNG VI 13/3/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Hoàng Gia Thanh Long- Tam Hoà
38 TRẦN VĂN VĨ 20/5/2002   TT Y tế Núi Thành Trần Văn Nhân Nam Sơn- Tam Hoà
39 TRẦN VĂN VIỆT 15/11/2001   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Toan ĐTĐ- Tam Hoà
40 TRẦN VĂN  VĨNH 17/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Trương Nam Sơn- Tam Hoà
41 THÁI THỊ CẨM VY 21/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Thái Văn Cu Nam Sơn- Tam Hoà
42 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 21/5/2002 x Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Văn Nhỉ ĐTĐ- Tam Hoà
      24      
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG   DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013  - 2014  
  LỚP 6/4          
             
TT Họ tên Năm sinh Nữ Nơi sinh Con ông( bà) Chổ ở hiện tại
1 NGUYỄN VĂN ẤN 30/7/2002   Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Văn Hưng ĐTT- Tam Hoà
2 NGUYỄN THỊ SƠN CA 08/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Ngân Thanh Long- Tam Hoà
3 NGUYỄN THANH DIỆU 08/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Ngộ ĐTT- Tam Hoà
4 TRẦN VĂN ĐOÀN 21/8/2002   Tam Xuân, Núi Thành Trần Văn Hương Thanh Long- Tam Hoà
5 NGÔ VĂN THANH HOÀ 18/4/2002   Trạm y tế TT Núi Thành Ngô Diệu ĐTT- Tam Hoà
6 PHAN THỊ LỆ HUYỀN 26/4/2002 x Bệnh viện Quảng Nam Phan Thanh Sang Thanh Long- Tam Hoà
7 NGUYỄN ĐỨC ANH  KHOA 02/12/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Trí ĐTT- Tam Hoà
8 PHẠM THANH LÀNH 12/8/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phạm Khương Tổ 1 - Hòa Bình
9 TRẦN THỊ  LIÊN 22/10/2001 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Hoạch ĐTT- Tam Hoà
10 PHAN THỊ YẾN NHI 19/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phan Thị Điểu Thanh Long- Tam Hoà
11 ĐỖ THỊ KIM OANH 03/04/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đỗ Xuân Tấn Thanh Long- Tam Hoà
12 TRƯƠNG THANH PHONG 21/4/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trương Văn Hoa Tổ 6 - Bình An
13 VỎ THANH PHONG 3/9/2002   Tam Xuân 2, Núi Thành Vỏ Hồng Tổ 6 - Bình An
14 VÕ HỒNG PHÚC 12/2/2002   Tam Anh, Núi Thành Võ Đăng Hồng Tổ 6 - Bình An
15 HUỲNH THANH PHƯƠNG 13/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Thanh Vũ Tổ 7 - Bình An
16 TRẦN THANH PHƯƠNG 7/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần  Thanh Xanh Tổ 6 -  Hòa Bình
17 HUỲNH DUY QUỐC 30/6/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Văn Chạy Tổ 5 - Hòa Bình
18 ĐỖ THANH QUỐC 1/2/2002   Tam Xuân 2, Núi Thành Đỗ Thanh Vương Tổ 7 - Hòa Bình
19 TRẦN THỊ THẢO QUYÊN 18/6/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Chưa Tổ 2 - Hòa Bình
20 ĐOÀN THỊ KIM SOAN 15/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đoàn Văn Sanh Tổ 8 - Bình An
21 PHẠM THỊ ÁNH SƯƠNG 26/03/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phạm Văn Bé Tổ 8 - Bình An
22 TRẦN VĂN TÁ 23/02/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Thanh Tuấn Thanh Long- Tam Hoà
23 LÊ MINH  THẢO 18/10/2002   Tam Anh, Núi Thành Lê Minh Khương ĐTT- Tam Hoà
24 LÊ QUỐC  THẮNG 25/11/2002   Bệnh viện Quảng Nam Lê Văn Tâm ĐTT- Tam Hoà
25 TRẦN THỊ THỌ 10/04/2002 x Bệnh viện Quảng Nam Trần Thanh Quang Thanh Long- Tam Hoà
26 PHẠM THỊ THIÊN THU 29/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phạm Văn Cư Tổ 2 - Hòa Bình
27 ĐỖ THỊ THUÝ 01/12/2002 x Tam Anh, Núi Thành Đỗ  Văn Chánh ĐTT- Tam Hoà
28 ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG 25/4/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đặng Văn Biện Tổ 2 - Hòa Bình
29 NGUYỄN TẤN TIỀN 09/08/2002   Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Tấn Trình Thanh Long- Tam Hoà
30 HUỲNH TRỌNG TÍN 12/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Văn Đức Tổ 5 - Hòa Bình
31 LÊ MINH TRÍ 11/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Đình Thi Tổ 7 - Bình An
32 TRẦN THỊ TRINH 11/07/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Văn Thảo ĐTT- Tam Hoà
33 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 18/3/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Sự ĐTT- Tam Hoà
34 ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG 12/1/2002   Tam Hòa, Núi Thành Đoàn Văn Lảnh Tổ 8 - Bình An
35 NGUYỄN THỊ TỨ 3/1/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Chỉnh Tổ 7 - Bình An
36 ĐOÀN THỊ BẢO UYÊN 3/5/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đoàn Minh Hùng Tổ 5 - Bình An
37 PHAN THỊ TƯỜNG VI 3/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phan Đình Lư Tổ 6 - Bình An
38 LÊ VĂN VINH 13/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Phát Tổ 8 - Bình An
39 TRẦN VĂN VÔN 20/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Thêm Tổ 7 - Hòa Bình
40 TRẦN TUẤN VŨ 11/1/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Chung Tổ 6 - Bình An
41 TRẦN VĂN VŨ 06/09/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Thuỷ ĐTT- Tam Hoà
      16    
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò

Theo bạn website này thế nào?

Bố cục đẹp.

Thông tin nhanh.

Bình thường.

Liên kết
Văn bản - Kế hoạch

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 65

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7850

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 389788

Giới thiệu

Tiểu sử Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Huỳnh Thúc Kháng 8 tuổi đi học, 13 tuổi đã văn hay chữ tốt, 16 tuổi đi thi Hương, nổi tiếng ở Kinh đô Huế, sánh cùng Trần Quý Cáp, Phạm Liệu, được xếp vào hạng Tam hùng, năm 29 tuổi ông đỗ Tiến sĩ, được nhân dân sở tại gọi là Ngũ hổ. Ông là một trong những nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân mới được...

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí